• Svou nabídkou dodávek náhradních dílů pokrýváme veškeré modelové řady traktorů Zetor a ZTS od nejstarších až po nejnovější.
  • Na pozáruční opravy traktorů nabízíme kompletní sortiment náhradních dílů traktorů Zetor a ZTS v celém průřezu výrobní produkce od prvních modelů po zahájení výroby až po nejnovější, současnou produkci traktorů.
  • Dále nabízíme k těmto traktorům veškerou dostupnou obchodní dokumentaci/katalogy náhradních dílů, návody na obsluhu a údržbu.
  • Můžete si u nás rovněž objednat široký sortiment reklamních předmětů.

Pro řádnou identifikaci náhradního dílu sdělte katalogové číslo podle katalogu náhradních dílů a popis.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte nebo nám napište své požadavky.